Implementácia predpisu Protispoločenskej činnosti

Akčná ponuka
Kód produktu:
AD2
Vaša cena:
300,00 €
Popis

Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (zákon č. 54/2019 Z. z.), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z.) a podstatným spôsobom zmenil kompetencie inšpekcie práce v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Aj keď nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, novonastavenými postupmi má snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Naša Firmas vám zabezpečí kompletnú implementáciu tohto prepdpisu vrátane vyhotovenia dokumentácie ktorú je potrebné viesť pre účel evidencie protispoločenskej činnosti.

V cene je zahrnut´aj komplexné školenie pre zamestnancov v tejto oblasti.

Základné informácie

Štandart BPPO, s.r.o

Jelšavská teplica 1
Gemerské teplice
049 16
+421 904 438 906
+421 902 074 235
standartbppo@gmail.com IČO : 50 256 220
DIČ: 2120264619
IČ DPH : SK 2120264619
Vytvorené službouWebnode E-shop